BHP Skierniwice, szkolenia bhp,instrukcje, BHP Obsługa Skierniewice

Zajmujemy się:
BHP PPOŻ
  • Ocena ryzyka zawodowego metodami: PHA, JSA, PN-N-18002

  • Instruktaż wstępny i stanowiskowy

  • Szkolenia  okresowe BHP

  • Instrukcje stanowiskowe

  • Kompleksowa obsługa BHP

  • Dokumentacja powypadkowa

  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  • Wykonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  • Wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa dotycz±ce ochrony ppoż. i ewakuacji

  • Prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Specjalista d/s BHP
Inspektor d/s PPOŻ
mgr Łukasz Chałański
tel. 507 141 874
ul. Mszczonowska 21 lok. 39
96-100 Skierniewice
info@bhpobsluga.pl